Siarczyn sodu

Siarczyn sodu

Witam, zapraszamy do konsultacji z naszymi produktami!
 • Sodium Sulfite

  Siarczyn sodu

  Wygląd i wygląd: biały, jednoskośny kryształ lub proszek.

  CAS: 7757-83-7

  Temperatura topnienia (): 150 (rozkład z utratą wody)

  Względna gęstość (woda = 1): 2,63

  Wzór cząsteczkowy: Na2SO3

  Masa cząsteczkowa: 126,04 (252,04)

  Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie (67,8 g / 100 ml (siedem wody, 18 °C), nierozpuszczalny w etanolu itp.