Zastosowanie chlorku wapnia w wiertnictwie naftowym i akwakulturze

Zastosowanie chlorku wapnia w wiertnictwie naftowym i akwakulturze

Witam, zapraszamy do konsultacji z naszymi produktami!

Chlorek wapnia jest solą nieorganiczną, ma postać białego lub prawie białego proszku, płatków, bryłek lub granulek, zawiera bezwodny chlorek wapnia i dihydrat chlorku wapnia. Chlorek wapnia jest szeroko stosowany w wielu gałęziach przemysłu ze względu na swoje właściwości fizyczne i chemiczne. Papiernictwo, odpylanie i suszenie są nierozerwalnie związane z chlorkiem wapnia, a eksploatacja ropy naftowej i akwakultura, które są ściśle związane z ekonomią i życiem, są nierozerwalnie związane z rolą chlorku wapnia. Więc jaką rolę odgrywa chlorek wapnia w tych dwóch dziedzinach?

Drążenie w poszukiwaniu ropy
W eksploatacji ropy naftowej niezbędnym surowcem jest bezwodny chlorek wapnia, ponieważ w procesie eksploatacji ropy naftowej dodatek bezwodnego chlorku wapnia ma następujące zastosowania:
1. ustabilizuj warstwę błota:
Dodanie chlorku wapnia może stabilizować warstwę mułu na różnych głębokościach;
2. Wiercenie smarowe: smarowanie odwiertu w celu zapewnienia prac górniczych;
3. Wykonanie zaślepki: użycie chlorku wapnia o wysokiej czystości do wykonania zaślepki może odgrywać stałą rolę w odwiercie naftowym;
4. Demulgacja: Chlorek wapnia może zachować pewną aktywność jonową, a nasycony chlorek wapnia pełni rolę deemulgacji.
Chlorek wapnia jest szeroko stosowany w wierceniu szybów naftowych ze względu na niski koszt, łatwy do przechowywania i łatwy w użyciu.
Akwakultura
Głównym składnikiem używanym w akwakulturze jest dwuwodny chlorek wapnia, który obniża pH stawu.
Odpowiednia wartość pH dla większości zwierząt wodnych w stawach akwakultury jest obojętna lub lekko zasadowa (pH 7,0 ~ 8,5). Gdy wartość pH jest nienormalnie za wysoka (pH ≥9,5), prowadzi to do niepożądanych reakcji, takich jak powolne tempo wzrostu, wzrost współczynnika paszy i zachorowalność na zwierzęta akwakultury. Dlatego sposób obniżania wartości pH stał się ważnym środkiem technicznym do kontroli jakości wody w stawie, a także stał się gorącym polem badawczym w zakresie kontroli jakości wody. Kwas solny i kwas octowy są powszechnie stosowanymi regulatorami kwasowo-zasadowymi, które mogą bezpośrednio neutralizować jony wodorotlenkowe w wodzie w celu obniżenia wartości pH Chlorek wapnia wytrąca jony wodorotlenkowe przez jony wapnia, a powstały koloid może flokulować i wytrącać trochę fitoplanktonu, spowalniając jego zużycie dwutlenku węgla przez glony, tym samym obniżając pH. Wiele eksperymentów dowiodło, że chlorek wapnia ma najlepszy wpływ na degradację pH stawów akwakultury w porównaniu z kwasem solnym i kwasem octowym.
Po drugie, chlorek wapnia w akwakulturze również odgrywa rolę w poprawie twardości wody, degradacji toksyczności azotynów.


Czas postu: Luty-02-2021